Overslaan en naar de inhoud gaan

update bezoekregeling 5 juli 2021

                                                                                                                                                             05 juli 2021

Beste bewoner,

Beste familie,

 

Met de start van de vakantie willen we u graag nog even de volgende zaken meegeven:

 

In onze voorzieningen blijft zo wat alles hetzelfde als de afgelopen maand, er wijzigt niet zoveel maar toch willen we het niet nalaten u dit mee te delen.

 

Registratieverplichting voor bezoekers, externe zorg- en dienstverleners:

Vanaf 1 juli 2021 geldt geen registratieplicht meer voor u als bezoekers. Mogen we wel vragen dat wanneer er zich een uitbraak voordoet we steeds beroep op u kunnen doen als bezoeker in het kader van contacttracing.

 

Activiteiten in het WZC:

Deze kunnen vanaf heden mee gevolgd worden op de afdeling mits u steeds de regels respecteert: chirurgisch mondmasker dragen, afstand houden >1.5m

 

De bezoekregeling:

  • De bezoekregeling behouden we zoals in onze brief van 4 mei 2021,
  • Mogen we ook vragen dat u met niet meer dan 2 bezoekers op de buitenterrassen zit.

Zo kunnen we iedereen de kans geven en wordt het niet drummen.

 

De cafetariawerking:

  • U kan met uw bezoek naar de cafetaria komen en gebruik maken van het terras, als dit beschikbaar is,
  • Het nuttigen van drank en snacks is toegelaten,
  • Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, draagt u een chirurgisch mondmasker
  • U mag maximum met 4 aan één tafel,
  • Blijf afstand houden steeds respecteren ook in de cafetaria!
  • Vanaf nu mogen ook externen gebruik maken van onze cafetaria.

 

Mogen we verder nog vragen om regels te blijven respecteren:

 

  • Handen ontsmetten, chirurgisch mondmasker plicht, afstand houden,
  • Respecteer de richtlijnen van de federale overheid buiten de terreinen van het woonzorgcentrum, en zeker wanneer u terugkomt van vakantie.

 

Om al het bovenstaand te mogen behouden hangen we nog steeds af van de vaccinatiegraad in onze voorziening. d.w.z. dat we als woonzorgcentrum steeds 90% gevaccineerde bewoners en 70% gevaccineerde medewerkers moeten hebben.

We doen er dus alles aan om deze getallen te behouden, zeker ook door blijvend campagne te voeren: “laat u vaccineren!”

 

Om te eindigen willen we u alvast een fijne en veilige vakantie toewensen.

 

Hebt u toch nog vragen, stel ze gerust.

Wij zijn steeds bereid te luisteren, u kan ons telefonisch, maar ook via e-mail bereiken.

 

Tel.: 09/2242991

e-mail: info@olvterrive.be

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hilde Lanszweert                                                                                            Nancy Schuddings

 

Directeur WZC                                                                                                 Coördinator Corona Crisis Cel