Overslaan en naar de inhoud gaan

Update corona 17 juli

Geachte bezoeker,
Wij mogen trots zijn dat we door het harde werk “Covid-19-vrij” zijn, dit willen wij dan ook zo houden!!
Maar!
De Covid-19 cijfers die we vandaag vernemen in de media doen ons toch wel verontrusten, vandaar graag aandacht voor de volgende wijziging in de versoepeling van familiebezoek binnen de Conecto vzw:
 Vanaf woensdag 22/7 zullen onze bewoners niet meer op familiebezoek mogen, tot de Covid-19 cijfers in België terug dalen en het weer veiliger wordt voor de bewoners, uitzonderingen dienen te besproken worden met de directie en met de voorwaarden om bij terugkomst in het woonzorgcentrum, zich als bewoner 2 x te laten testen en 14 dagen in kamerisolatie te blijven. D.w.z. niet van de kamer komen, maar wel bezoek ontvangen.
 “Geen masker op de kamer van uw familie”, wordt geschrapt. We dragen dus te allen tijde overal in de voorziening een mondmasker (chirurgisch of stoffen)
 Consultatie bij de dokter/tandarts en ziekenhuisopname: enkel door professionele vervoer die algemene maatregelen naleeft. Geregistreerd vrijwilligersvervoer kan wel nog.
We moeten mensen aansporen tot correct dragen van mond-neusmasker, ontsmetten handen, slechts 1 bewoner te bezoeken, niet in de livings blijven, afspraken op de afdeling respecteren, houden van 1,5m afstand.....
Dit vinden wij na vele maanden van inspanningen en communicatie ONBEGRIJPELIJK.
Dank aan iedereen die zich wel aan de richtlijnen houdt. Diegene dit niet kunnen, gelieve thuis te blijven.
Mogen wij uitdrukkelijk vragen de te volgen richtlijnen in kader van Covid-19 na te leven.
Richtlijnen:
 Als u zich ziekjes voelt, komt niet op bezoek
 Verplichte registratie van iedere bezoeker, en maximum 2 bezoekers op een kamer
 Verplicht handen ontsmetten bij het naar binnenkomen en het naar buitengaan
 Was regelmatig je handen
 Respecteer nies- en hoesthygiëne. Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi die
 
   in een gesloten vuilnisemmer of indien je geen papieren zakdoek bij hebt nies of hoest in de binnenkant van je elleboog.
 Het dragen van een mondmasker is overal in de voorziening verplicht
 Houd altijd 1,5m afstand van elkaar
 Dieren dienen aan de lijn te lopen
 Wanneer u op bezoek komt, is dit steeds voor 1 bewoner per dag. U kan niet voor
verschillende bewoners op 1 dag op bezoek komen.
Dank u wel om hier aan mee te willen werken en zo onze bewoners en medewerkers te beschermen tegen een tweede Covid-19 golf.
l