Overslaan en naar de inhoud gaan

Update nieuwe bezoekregeling vanaf 4 september

 

Beste familie, 

Na evaluatie van de huidige bezoekersregeling die van start ging op 29 juli, merken we een hoge nood aan persoonlijker contact. Aangezien wij altijd de balans trachten te maken tussen menselijkheid en veiligheid willen we ondanks de richtlijnen van de overheid graag een stapje verder gaan. We hebben garanties van een zeer nauwe opvolging van de eerstelijnszorg wat betreft de besmettingen op wijkniveau, alsook een goede deskundige ondersteuning van de ziekenhuizen. Daarom gaan we op vrijdag 4 september van start met een versoepeling van de huidige bezoekregeling. 

Alvorens de uitbreiding van de bezoekregeling van start kan gaan, vragen wij om aandachtig onderstaande informatie door te nemen en dit te communiceren naar jullie familieleden.

Deze brief werd enkel verstuurd naar de eerste contactpersoon. 

1. De kamerbezoeken (oranje tekst in brief is nieuw)

• Er zullen kamerbezoeken mogelijk zijn

➢ van maandag tem vrijdag tussen 13u30 en 16u

➢ iedere dinsdag van 13.30 tot 19u (u kan ten laatste tot 18u binnenkomen)

➢ iedere zondag van 13.30 tot 16u

• Kamerbezoek blijft op afspraak met maximum 2 dezelfde personen per week (ouder dan 16 jaar). De week daarop mogen 2 andere personen op bezoek komen. Binnen je week kan je dagelijks (uitgezonderd op zaterdag) komen. 

• U komt niet meer langs op een vast tijdstip maar kan dit zelf bepalen

• Bezoek dient binnen te komen via de glazen deur aan het onthaal en dient zich daar te registreren, een mondmasker op te zetten en handen te ontsmetten.

• Huisdieren zijn niet toegelaten.

 

2. Bezoek achter plexiglas of in de binnentuin

• Voor wie niet op kamerbezoek (u behoort niet tot de 2 personen die in week 1 op kamerbezoek komt) kan komen, is er de mogelijkheid om de bewoner te bezoeken zoals voorheen

• Op afspraak iedere woensdag van 13u tot 16.30u. Indien er weinig bezoeken gepland staan kan u langer dan een halfuurtje blijven. 

• Dit kan met max 2 personen

• Kinderen zijn toegelaten, alsook huisdieren

• U komt binnen via de deur op het Sint-Pietersplein

3. Hoe een afspraak maken? 

• Afspraken voor kamerbezoeken kan u online maken via deze kalender : https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=fc9f1616eca6fc01200c2b8539d235a1 . Indien dit een probleem vormt kan u ons telefonisch bereiken op weekdagen tussen 08u -16u op 09/2242991

• Afspraken in de tuin of achter plexi kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden.

• Wie reeds vrijdag en zondag op de planning staat, dient niet opnieuw een afspraak te maken. U mag deze dagen dan op kamerbezoek komen. Gelieve wel rekening te houden met de uren.

• Mogen wij u vragen om onderling duidelijke afspraken te maken rond het bezoek. Indien er per week 2 vaste bezoekers op de kamer komen, overschrijden we de bubbel van 5 personen gedurende 14 dagen niet. Voor de partner geldt een uitzondering. Partners zijn ten allen tijde welkom mits reservering. 

4. De was

• Bezoek dat tot nu toe zelf instond voor de was zal dus tijdens een bezoek de was op de kamer kunnen afhalen en ook zelf terugleggen. 

5. Basisprincipes van het bezoek 

• Belangrijk: !Indien deze voorwaarden niet worden opgevolgd zal een onmiddellijke verlating van het gebouw vereist zijn, met geen verdere bezoekmogelijkheid voor deze bezoeker!

• U komt op bezoek wanneer u 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde, de laatste 14 dagen niet positief getest werd op Covid-19 of niet terugkomt uit een rode of oranje zone.

• U bent verplicht bij het binnenkomen van de voorziening: 

o Uw handen te ontsmetten zoals het hoort met alcoholgel 

o Een mondmasker te dragen, indien u dit zou weigeren, dan vragen we vriendelijk om de voorziening te verlaten

o U gaat daarna rechtstreeks naar de kamer van uw familie. U blijft niet in de gang staan om te praten met anderen. U volgt de aangegeven route.

• Respecteer de regels om een besmetting te voorkomen: hier wordt niet geknuffeld, niet gekust, we geven geen handen.

• Respecteer de sociale afstand, maak er elkaar attent op!

• Tijdens uw bezoek vragen we om de kamerdeur open te laten en indien mogelijk het raam op een kier om een goede verluchting te kunnen garanderen. 

• Indien u het toilet wenst te gebruiken dan kan u het toilet op het gelijkvloers aan de straatzijde gebruiken. 

• Ervaart u dat het bezoek te emotioneel wordt voor u of uw familie? Onze medewerkers blijven in de buurt. Weet wel dat ook zij afstand moeten houden, maar steeds bereid zijn om te luisteren. 

• Ga niet zelf in de gang op zoek naar personeel en ga niet naar de verpleegpost om vragen te stellen, maar maak gebruik van het oproepsysteem op de kamer indien u vragen heeft of hulp wenst. 

• U mag geschenken en andere meebrengen en afgeven aan de bewoner.

• Bij het aanmelden zal u een ontsmettingsmiddel en doekjeaangereikt worden. Wij vragen u dan ook na het bezoek zelf de tafel, stoel, handvaten van de kleerkast,… te ontsmetten. Na het bezoek geeft u het flacon terug af aan het onthaal

• Eten en drinken kan op de kamer en bewaar dan de sociale afstand van 1,5m. 

• De veiligheid van bewoners, medewerkers en andere bezoekers tijdens het kamerbezoek is uw verantwoordelijkheid. Er worden geen bezoek coachen meer ingezet. Bij de vorige kamerbezoeken merkten we dat sommige bezoekers regelmatig hun mondmasker afzetten, door de gangen wandelen, bij andere bewoners binnen gaan en de afstand niet respecteren. Dit is geen respect voor medebewoners, medewerkers en andere bezoekers. Weet dat niet iedereen dezelfde visie heeft. Er moet rekening gehouden worden met personen die schrik hebben om (terug) besmet te geraken en de huidige regeling als zeer positief ervaren. 

OPROEP

Wij zoeken vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen om dit bezoek vlot te laten verlopen buiten de kantooruren. Wie wenst op dinsdagavond van 16.15u tot 18u of op zondag van 13.30 tot 16u aan het onthaal te zitten om het bezoek te ontvangen, kan dit doorgeven aan het onthaal of aan iemand van het ergo-animatieteam (anmt@olvterrive.be)

OPGELET!

Het woonzorgcentrum en de Vlaamse overheid kan ten allen tijde beslissen om tijdelijk een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden. Door onze nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg zullen wij ons baseren op hen. Eens zij in alarmfase gaan of wij een nieuwe besmetting hebben in huis zullen we onmiddellijk overgaan naar verstrenging. Eens het risico geweken kunnen we de voorgestelde regeling terug aannemen. 

 

Beste familie, we doen echt uitdrukkelijk een beroep op uw verantwoordelijkheidszin. Ook jullie kunnen ertoe bijdragen dat het bezoek in de meest veilige omstandigheden kan verlopen om de 

gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers van het woonzorgcentrum niet te 

bedreigen. Met deze versoepeling willen we een warm contact weer mogelijk maken tussen onze bewoner, u als familie en vrienden. 

Binnen 2 weken wordt opnieuw geëvalueerd en indien mogelijk kan er overgegaan worden naar een volgende versoepelingsfase. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Nancy Schuddings

Coördinator Corona Crisis Cel

 

Hilde Lanszweert

Directeur