Overslaan en naar de inhoud gaan

Update tijdelijke nieuwe bezoekregeling 28 juli

Beste,
Dagelijks blijft het aantal besmettingen met Covid-19 toenemen. Vrijdag 24 juli werd door de Vlaamse Taskforce beslist om voor alle ouderenvoorzieningen (tijdelijk) een stap terug te zetten.

De gewijzigde maatregelen zijn van toepassing vanaf woensdag 29 juli 2020.

Wijziging bezoekregeling.

Om een algemene lockdown te vermijden is beslist om (tijdelijk) een striktere bezoekregeling in te voeren. Bezoeken zullen opnieuw onder strikte voorwaarden plaatsvinden, buiten of in een aparte ruimte, met respect voor social distancing. Afspraken kan u maken via de vertrouwde weg: u telefoneert hiervoor naar het onthaal 09/2242991

We blijven met de agenda met effectieve tijdsloten werken. Reeds gemaakte afspraken werden geannuleerd. Wenst u deze week uw familielid te bezoeken dan vragen wij u om een nieuwe afspraak in te plannen.

In uitzonderijke situaties, zoals bedlegerige bewoners waarbij het om medische redenen niet haalbaar is om naar de bezoekersruimte gebracht te worden, zal bezoek gedurende 30 minuten op de kamer toegelaten worden. U kan hiervoor de teamcoach of de directie contacteren.

Wie mag op bezoek komen?

• Het bezoek wordt beperkt tot maximaal 2 bezoekers per keer, gedurende 30 minuten

• Om iedere bewoner de kans te geven wekelijks bezoek te ontvangen dient u onderling af te spreken: er wordt in eerste instantie maar 1 bezoekmoment toegelaten per bewoner per week (met uitzondering van partners)

• Bezoek is enkel mogelijk op afspraak. We vragen een verklaring op eer dat de bezoeker niet ziek was gedurende de laatste 14 dagen of symptomen van Covid-19 vertoonde/vertoont. (hoesten – koorts – vermoeidheid – ademhalingsproblemen – verminderde reuk- en smaakzin).

• Minderjarigen zijn niet toegelaten op bezoek.

• Bent u op vakantie geweest en wenst u een bewoner te bezoeken? Check dan vooraf de website van Buitenlandse Zaken. Indien u terugkeert uit een oranje of rode zone vragen wij om uw bezoek gedurende 14 dagen uit te stellen.

Indien gezinsleden Covid-19 ziektesymptomen vertonen vragen wij ook om uw bezoek uit te stellen.

De veiligheid en de gezondheid van bewoners, medewerkers en uzelf staan steeds voorop. We blijven zeer alert om de overdracht van het virus te vermijden.

We rekenen daarom op ieders medewerking voor het strikt toepassen en naleven van de maatregelen. ‘

Wanneer kan ik op bezoek komen?

Er zijn bezoekmomenten georganiseerd op volgende momenten:

• Dinsdag – woensdag – vrijdag van 13u tot 16.30u

• Vanaf 9/8 ook op zondag mogelijk tussen 13 en 16u

Waar zal het bezoek plaatsvinden?

• Het bezoek gaat door in onze binnentuin bij mooi weer en in de ruimte ernaast (deel van de cafetaria met ramen)

• De toegang tot de bezoekruimte is zo geregeld dat bezoekers zich niet door het hele gebouw hoeven te verplaatsen en ingang hebben via de deur in de hoek van het St-Pietersplein

• Een geregistreerde vrijwilliger brengt u naar de bezoekersruimte. 

• Eens in de bezoekersruimte neer gezeten, kan u het mondneusmasker afdoen gezien we gebruik maken van plexischermen om de nodige veiligheid te garanderen tussen bewoner en bezoeker.

• Er is enkel contact tussen de bewoner en zijn of haar bezoeker. Bezoekers hebben dus onderling geen contact, ook niet met andere bewoners.

Richtlijnen tijdens bezoek.

Wij trachten het bezoek veilig te houden voor de bewoners, de medewerkers én voor u. Gelieve volgende richtlijnen te respecteren: 

• Bezoekers en bewoners respecteren steeds de sociale/fysieke afstand van 1,5 meter.

• Bezoekers en bewoners dragen steeds een mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheid, behalve indien neer gezeten achter plexiglas.

• Bezoekers en bewoners worden in de bezoekersruimte gescheiden door een plexischerm.

• Toepassen van een correcte handhygiëne: was uw handen grondig voor vertrek. Ontsmet de handen met de voorziene handalcohol bij de toegang tot de voorziening en aan de bezoekruimte. 

• Geen fysieke contacten (handen geven, kussen, omhelzen, knuffelen).

• Er wordt geen drank/eten voorzien of meegenomen van thuis

• Voorwerpen (cadeaus, propere was, …) uitwisselen is toegestaan. Deze kan u afgeven aan de geregistreerde vrijwilliger.

• Het meebrengen van dieren is niet toegestaan.

• Er is één toilet voorzien voor bezoekers

Na elk bezoek wordt de bezoekplek gereinigd en gedesinfecteerd.

Verlaten van de voorziening door de bewoner.

De bewoner kan na overleg met de teamcoach of directie de voorziening verlaten voor medische en uitzonderlijke noodzakelijke verplaatsingen met professionele begeleiding.

 

De was

Ook de was dient opnieuw georganiseerd te worden zoals voordien. 

Gaat de was van de bewoner naar de wasserij? 

Voor was van bewoners die reeds naar de wasserij ging, blijft de regeling zoals deze was. Wensen er bewoners over te schakelen naar de wasserij, dan kan dit. Graag ons telefonisch berichten aub.  

Wordt de was van de bewoner door familie gedaan? 
De vuile was kan opgehaald worden tussen 8 en 16.30u: 

➢ Op dinsdag afdeling Muinkkaai en Nederkouter

➢ Op woensdag afdeling Rozier 

➢ Op donderdag afdeling Krook

Propere was kan afgegeven worden tijdens uw bezoek of kan u afgeven aan het onthaal. 

Boodschappen

Op dezelfde tijdstippen van de afhaalmomenten van de was en bij uw bezoek kan u boodschappen afleveren. 
Zorg er wel voor dat de naam en de kamer duidelijk vermeld zijn!  

Communicatie

Naast de bezoekregeling starten we ook de andere contactmogelijkheden via whatsapp, Skype, Messenger… opnieuw op. Hiervoor kan u ook terecht bij de medewerker aan het onthaal. 

De bezoekregeling kan steeds aangepast worden indien er een lokale clusteruitbraak is of in geval van eventuele besmettingen van Covid-19 bij de bewoners.

We begrijpen dat u mogelijks nog vragen of bezorgdheden heeft. Stel ze gerust via mail aan 

corona@conecto.be

Samen zullen we er alles aan doen om de heropflakkering van de coronacrisis in te dijken.

 

Met vriendelijke groeten,

Hilde Lanszweert

Directeur