Overslaan en naar de inhoud gaan

versoepeling bezoekregeling vanaf 28 september

Bezoek

 

Beste bewoner,

Beste familie,

Op 14 september pasten wij onze bezoekregeling aan in onze voorzieningen en gaven we al mee dat we vanaf 28 september nog een stap verder zouden gaan: op bezoek naar familie, restaurant, …

Vorige week vrijdag kwam de Corona crisis cel terug samen om de kamerbezoeken te evalueren, en alles werd heel positief onthaald. Op een paar opmerkingen na dat sommige bezoekers hun mondmaskerplicht niet nakwamen, of dat bezoekers rondliepen daar waar ze niet hoorden te zijn.

Dus extra aandacht is hier wel op zijn plaats!

Vandaag 21 september zijn we met de stijgende Covid-19 cijfers binnen onze maatschappij extra verplicht voorzichtig te zijn. Het enige wat we voor ogen moeten houden, is dat we elkaar niet besmetten.

Laat ons daarom het volgende afspreken: de bezoekregeling die we vandaag hanteren kunnen we behouden. Wees extra alert indien u kinderen mee neemt op bezoek. Een mondmasker is aangewezen. Eten/drinken is mogelijk op de kamer mits de nodige afstand van 1,5m te respecteren.

Aangezien we er op staan dat u als bezoeker de kortste weg neemt naar de kamer en niet op de afdeling rondloopt, dient u zelf voor koffie, water, … te zorgen.

Wandelingen in de buurt van het WZC zijn toegelaten. In de omgeving St-Pietersplein, Overpoort geldt ook mondmaskerplicht.

Op bezoek bij familie, restaurantbezoek, … kan zoals eerder gecommuniceerd vanaf 28 september.

Volgende afspraken gelden:

 • Naar een restaurant, een taverne gaan wordt gezien als familiebezoek
 • Er wordt minstens één dag voordien een afspraak gemaakt aan het onthaal (09/2242991)
 • Het tijdstip wordt op voorhand afgesproken
 • Slechts één familielid komt de bewoner afhalen en terugbrengen naar de kamer
 • Er dient een document ingevuld te worden op eer met vermelding van aantal aanwezigen tijdens bezoek en gegevens van de contactpersoon
 • We vragen bewoners om na het familiebezoek dezelfde regels te volgen zoals buiten het WZC: verplicht mondmasker dragen wanneer men de kamer verlaat en wanneer iemand op de kamer komt (zorgpersoneel, bezoek, andere bewoner). Voor wie deze regel niet toepasbaar is zal er op dag 6 na het familiebezoek een test worden afgenomen.

 

Vanaf 28 september kan u ook de bewoner begeleiden naar het ziekenhuis of voor consultatie.

Bezoeken achter plexiglas zijn niet meer mogelijk.

Onze cafetaria zal vanaf 12 oktober terug open zijn. In de week van 5 oktober mag u hierover meer info verwachten.

Het is zeer belangrijk dat u zich bij ieder bezoek bij het binnenkomen registreert of je online registratie aftekent. Nu meer mensen op bezoek komen, wordt ook het belang van contacttracing nog dwingender. Vandaar dat we de volgende tips/adviezen ook nog even willen meegeven.

Uiteraard dienen de nodige veiligheidsmaatregelen altijd gerespecteerd te worden.

 • U houdt rekening met de veiligheidsmaatregelen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad (sociale bubbel, contactbubbel van bewoner in woonzorgcentrum, …..)
 • U ontsmet de handen bij het binnenkomen
 • U draagt een mondneusmasker
 • U registreert zich aan het onthaal bij het binnenkomen
 • U komt niet op bezoek wanneer u zich ziek voelt

Het blijft gezegd zijnde dat bij stijgende coronacijfers of besmettingen binnen ons woonzorgcentrum deze bezoekregeling opnieuw kan veranderen.

Wij beseffen dat deze periode een moeilijke periode blijft. Langzaamaan keren we terug naar het, misschien nieuwe, normaal. Wij zijn u dankbaar dat u ons doorheen deze hele periode blijft steunen. Ook van onze kant willen we u een hart onder de riem steken en samen met u verder schrijven aan een verhaal dat het evenwicht tussen veiligheid en menselijkheid blijft voorop stellen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hilde Lanszweert                                                                                            Nancy Schuddings

 

Directeur                                                                                                          Coördinator Corona Crisis cel