Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie

Liefde

liefde

Het belangrijkste is de liefde.
De liefde draagt de creativiteit en de verantwoordelijkheid.
Wie hart heeft voor zijn mensen en voor zijn organisatie,
kan zijn werk goed doen.
“Alles voor onze mensen,” zei een medewerker.
Liefde doet je naar je bewoners kijken
als naar jezelf of je naasten die je liefhebt.
Liefde getuigt van wederzijds respect
Liefde doet je toch nog een vriendelijk woord spreken
ook al krijg je alleen een klagend gezicht te zien
en een ontevreden bewoner te horen.
Liefde doet je de mens zien in de ander
die droomt van aanvaarding en vrede
en die hunkert naar geluk.

Verantwoordelijkheid

verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid
draagt je hele werk in je instelling.
Hoe de werkomstandigheden ook zijn
of hoe de bewoners ook reageren,
uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk
voor hoe je met de mensen omgaat.
Je bent verantwoordelijk
voor je glimlach, je warm woord,
je trouwe toewijding, jouw respect voor de ander.
Je bent evenzeer verantwoordelijk
voor je slecht humeur, je afwijzing, je ongeduld.
Door jouw verantwoordelijkheid en kundigheid
krijg je respect van de ander.
Maar niet alleen draag je verantwoordelijkheid
voor je eigen optreden,
ook de organisatie waarin je tewerkgesteld wordt,
moet op je kunnen rekenen.
Op jouw plek en tegenover de jouw toevertrouwde mensen,
ben jij de organisatie.
Verantwoordelijkheid kan je nooit naast je neerleggen.

Creativiteit

creativeit

Creativiteit
wordt in je leven zichtbaar
in vele omstandigheden en kenmerken.
‘Je zijn’ getuigt ervan
en je dagelijkse groet wordt erdoor gekleurd.
Ze komt tot uiting in de wijze waarop je omgaat
met je medemensen, met je bewoners, met je collega’s
en hoe je de ruimtes waarin je werkt,
inricht en versiert.
Ze klinkt ook door in de woorden
waarmee je de bewoners laat vertellen
of aanmoedigt en uitdaagt.
Creativiteit is een kenmerk van je doen en laten.